Styczeń 3, 2017

Aktywni Liderzy

Sekretarz
Członek założycielskiej 20 Leaders Academy Toastmasters Club. Czuwa nad sprawnym przepływem informacji wewnątrz klubu oraz realizacją projektów TM przez członków.
Manager ds Członkostwa
Członek założycielskiej 20 Leaders Academy Toastmasters Club. W klubie dba szczególnie o gości i nowych członków.
Manager ds Mentoringu
Członek założycielskiej 20 Leaders Academy Toastmasters Club. Dba w Leaders Academy o mentoring.
Manager ds Marketingu i PR
Członek założycielskiej 20 Leaders Academy Toastmasters Club. Prywatnie pasjonatka i trenerka Exotic Pole Dance.
Wice Prezes & Współzałożyciel
Współzałożyciel oraz wice prezes Stowarzyszenie Leaders Academy
Prezes & Współzałożyciel
Trener komunikacji i efektywności. Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Leaders Academy oraz Fundacji Rozwoju Polskiej Przedsiębiorczości